Biografier

Hanne Bjurstrøm


Født: 20.09.1960
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Arbeidsminister Arbeidsdepartementet 01.01.2010 - 21.09.2012