Biografier

Johan Zeier Cappelen


Født: 1913
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsministersekretær Statsministerens kontor 01.07.1946 - 28.02.1948