Biografier

Berit Oskal Eira


Født: 1951
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Arbeids- og inkluderingsdepartementet 28.10.2005 - 25.10.2007