Biografier

Osmund Kaldheim


Født: 1965
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Sosial- og helsedepartementet 19.10.2001 - 31.12.2001
Statssekretær Sosialdepartementet 01.01.2002 - 31.12.2002
Statssekretær Arbeids- og administrasjonsdepartementet 01.01.2003 - 08.03.2004