Biografier

Erlend Fuglum


Født: 13.03.1978
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
2005-09 3. suppleant Nord-Trøndelag fylke Senterpartiet
2009-13 4. suppleant Nord-Trøndelag fylke ungdomsleder/selv.næringsdriv. bachelor Senterpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet 03.02.2012 - 15.10.2013