Biografier

Olaf Solumsmoen


Født: 19.07.1896
Død: 22.09.1972
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Statsministerens kontor 08.11.1948 - 18.11.1951
Statssekretær Statsministerens kontor 19.11.1951 - 21.01.1955
Statssekretær Statsministerens kontor 22.01.1955 - 05.01.1956
Statssekretær Statsministerens kontor 06.01.1956 - 27.08.1963
Statssekretær Statsministerens kontor 25.09.1963 - 11.10.1965