Biografier

Olaf Solumsmoen


Født: 1896
Død: 1972
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsministersekretær Statsministerens kontor 08.11.1948 - 18.11.1951
Statsministersekretær Statsministerens kontor 19.11.1951 - 21.01.1955
Statsministersekretær Statsministerens kontor 22.01.1955 - 05.01.1956
Statssekretær Statsministerens kontor 06.01.1956 - 27.08.1963
Statssekretær Statsministerens kontor 25.09.1963 - 11.10.1965