Biografier

Frithjof Halvdan Jacobsen


Født: 14.01.1914
Død: 16.03.1999
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Utenriksdepartementet 08.02.1966 - 22.05.1970