Biografier

Kristian Fjeld


Født: 16.02.1887
Død: 23.12.1976
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 4. suppleant Hedmark fylke Jordbrukskyndig ligningsrevisor i Hedmark fylke Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Hedmark fylke Jordbrukskyndig ligningsrevisor i Hedmark fylke Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Hedmark fylke Statsråd Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Hedmark fylke Småbruker Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 05.11.1945 - 18.11.1951