Biografier

Dagfinn Vårvik


Født: 08.06.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1961-65 2. suppleant Akershus fylke Cand.oecon, journalist Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 28.08.1963 - 24.09.1963
Statsråd Lønns- og prisdepartementet 12.10.1965 - 16.03.1971
Utenriksminister Utenriksdepartementet 18.10.1972 - 15.10.1973