Biografier

Charles Robertson


Født: 23.08.1875
Død: 31.10.1958
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 05.03.1926 - 27.01.1928

Personalia:

Født 23.08.1875, Fuglenes ved Hammerfest.
Sønn av visekonsul og kjlpmann Nicolai George Robertson (1842-1901) og Anna Albrethson (1855-1878).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1890)
Student - Noellesche Handelsschule i Osnabrück (1890-1891) (ca)
Student - Frankrike (1891-1892) (ca)

Trådte inn - Farens firma (fra 1892) (ca, overtok så firmaet i 1901)
Britisk visekonsul (1901-1917)
Tysk konsul (1902-1914)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Hammerfest bystyre
1904-07 medlem Hammerfest formannskap
1913-16 medlem Hammerfest bystyre
1919-22 medlem Hammerfest bystyre
1922-25 medlem Hammerfest bystyre
1922-25 medlem Hammerfest formannskap
1922-25 ordfører Hammerfest bystyre
1925-28 medlem Hammerfest bystyre
1928-31 medlem Hammerfest bystyre

Offentlige verv:

Formann - Utstillingskomiteen for Finnmark (1914)
Medlem - Fiskeforsyningskomiteen (1915)
Delegert - Forhandlingene om fiskeriavtaler med Storbritannia (1916)
Medlem - Traktatkommisjonen (1919)
Delegert - Forhandlingene om fiskeriavtaler med Russland og Italia (1935)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen for Finnmark Fylkesrederi (i en årrekke)
Formann - Direksjonen for Finnmarkens Privatbank (i en årrekke)
Formann - Styret for Hammerfest Slip og mek. Verksted (var i denne stilling da biografien ble skrevet i 1949)
Formann - Hammerfest Handelsstands Forening (1901-1929)
Medlem - Norges Handelsstands Forbunds styre (1919-1928)
Formann - Nord-Norges Handelsstands Fællesforening (1922-1929)
Varaformann - Norges Handelsstands Forbunds styre (1926-1928)
Medlem - Direksjonen for Vestfinnmarkens Dampskibsselskap (1926-1928)
Direktør - Finnmark Fisketilvirkeres Fellessalg (1931-1936)
Formann - Nord-Norges Fisketilvirkeres organisasjon (1937-1940)(fra starten)