Biografier

Haakon Ditlev Lowzow


Født: 05.10.1854
Død: 12.08.1915
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 11.04.1908 - 19.08.1909

Personalia:

Født 05.10.1854, Kristiania.
Sønn av oberst Christoffer Frederik v. Lowzow og Magdalene Laura Marie Wulff.

Utdanning og yrke:

Generalmajor og generalinspektør - Kavaleriet
Officer (1876)
Sekondløitnant - Kavaleribrigaden (1887)
Høiskoleeksamen (1887)
Premierløitnant (1887)
Ritmester (1891)
Oberstløitnant (1904)

Offentlige verv:

Medlem - Militære Høiesteret

Verv i organisasjoner:

Medlem - Direktionen for kavaleriofficerers understøttelsesforening

Litteratur:

Utga - "Minder fra Norges krige"
Utga - "Norges forsvar"
Skrevet - Krigshistoriske og militærpolitiske skrifter