Biografier

Ingvald Ytterstad


Født: 05.02.1866
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 5. representant Nordland fylke Gårdbruker og fisker Det Frisinnede Venstre
1928-30 1. suppleant Nordland fylke Gårdbruker og fisker Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Lønningskomiteen
1928-30 Varamedlem i Næringskomite nr.1
Møtte for Paulsen fra 08.04 og ut sesjonen i 1929.

Personalia:

Født 05.02.1866, Ytterstad i Lødingen.
Sønn av fisker og gårdbruker Eilert Eriksen (1841-1932) og Kristine Kristoffersen (1837-1923).

Utdanning og yrke:

Drev - Hjemmefiske (fra barneårene av)
Drev - Lofotfiske (fra 1882)
Fisker - Høvedsmann på Lofot- og Finnmarkfisket (fra 1885) (i alt drev han fiske i 58 år, derav 41 som notformann og notreder)
Gårdbruker - Ytterstad i Lødingen (fra 1906) (kjøpte farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1909- medlem Lødingen herredsstyre
1910-13 medlem Lødingen herredsstyre
1913-16 medlem Lødingen herredsstyre
1916-19 medlem Lødingen herredsstyre
1919-22 medlem Lødingen herredsstyre
1922-25 medlem Lødingen herredsstyre
1925-28 medlem Lødingen herredsstyre
1928-31 medlem Lødingen herredsstyre
1931-34 medlem Lødingen herredsstyre
1934-37 medlem Lødingen herredsstyre
Ukjent periode medlem Lødingen formannskap

Offentlige verv:

Innehatt - Flere tillitsverv, Lødingen