Biografier

Nils Jensen Ytteborg


Født: 1792
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 4. representant Christiania og Lillehammer Kjøbmand