Biografier

Hakon Magne Valdemar Wrangell


Født: 02.01.1859
Død: 31.08.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Haugesund Visekonsul Det Moderate Venstre
1907-09 1. representant Haugesund Visekonsul, skibsreder Samlingspartiet
1922-24 7. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Visekonsul Det Frisinnede Venstre
1925-27 7. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Visekonsul Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.1
Forfall i 1904 og 1906, Haalan trådte inn i hans sted.

1907-09 Sekretær i Næringskomite nr.1
Erstattet av Haaland i 1908 og 1909.

1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av av lov om plikt til å stille sikkerhet for skatt ved utførsel av fisk m.v.

Nestformann i Næringskomite nr.1
Nestformann i 1924. Erstattet av Norem 05.07.-27.07.1924.

Medlem i Toldkomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av lov om utførselsavgift til bestridelse av utgiftene for norsk hermetikk.

1925-27 Nestformann i Næringskomite nr.1
Spesialkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Middelthon 06.03.1923.

1925-27 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen
Møtte for A. Berge i 1925. Trådte inn for A. Berge i 1926.

Personalia:

Født 02.01.1859, Haugesund.
Sønn av telegrafist Hans Marcus Wrangell (1828-1881) og Cecilie Tjerandsen (1835-1925).

Utdanning og yrke:

Ansatt - Forskjellige forretninger
Drev - Skipsrederi i forbindelse med sildeksport, saltimport, befraktning m. m. i Haugesund (han disponerte en større dampskibsflåte og var en av de første, som utrustet hvalfangstekspedisjoner)
Ansatt - Kolonial- og skibshandlerforretning i Haugesund (fra 1880) (denne forretning ble i 1892 overdratt til firmaet Thuestad & Wrangell)
Dansk visekonsul (fra 1896)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Haugesund bystyre
1901-04 medlem Haugesund bystyre
1904-07 medlem Haugesund bystyre
1907-10 medlem Haugesund bystyre
1910-13 medlem Haugesund bystyre
1913-16 medlem Haugesund bystyre
1916-19 medlem Haugesund bystyre
1919-22 medlem Haugesund bystyre
1922-25 medlem Haugesund bystyre
1925-28 medlem Haugesund bystyre
1887-1898 medlem Haugesund bystyre
1894-1895 ordfører Haugesund bystyre
1897-1898 ordfører Haugesund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Alkoholkommisjonen av 1910
Medlem - Komiteen om Englandsruten av 1910
Medlem - Politilovkomiteen av 1912
Medlem - Arbeiderkommisjonen av 1918
Medlem - Vraker- og tønnelovkt. av 1895
Formann - Vraker- og tønnelovkt. av 1919
Medlem - Komiteen om den ekstraordinære formuesbeskatning av 1919
Medlem - Direksjonen Norges Brannkasse (fra 1918)

Verv i organisasjoner:

Visepresident - Norges Rederforbund (1921-1927)
President - Norges Rederforbund (1927-1930)

Andre administrative verv:

Medstifter - Flere hvalselskaper (som drev på Færøyene og Island og i Afrika)
Medlem - Styret flere hvalselskaper
Ordfører - Haugesunds Sparebanks forstanderskap
Medlem - Direksjonen Bergens Privatbank
Medstifter - Haugesunds Privatbank
Medlem - Direksjonen Haugesunds Privatbank
Medstifter - Haugesunds Sjøforsikringsselskap
Ordfører - Representantskapet Haugesunds Sjøforsikringsselskap