Biografier

Rasmus Rasmussen Wieland


Født: 1775
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Stavanger amt Gaardbruker, hjelpemann for presten