Biografier

Hans Jørgen Wetlesen


Født: 1775
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 4. representant Bergen Kaptein