Biografier

Ole Sivert Mortensen Welde


Født: 1820
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker, lærer
1862-64 3. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker, lærer
1865-67 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker, lærer
1868-70 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker, lærer
1871-73 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker, lærer
1874-78 1. representant Nordre Throndhjems Amt Lensmand
1877-79 2. representant Nordre Trondhjems Amt Lensmand
1880-82 1. representant Nordre Trondhjems Amt Lensmand