Biografier

David Sommerfelt Weidemann


Født: 1777
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 1. representant Arendal Kjøbmand, skipsreder