Biografier

Ole Christiansen Vollan


Født: 27.07.1837
Død: 19.04.1907
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 4. suppleant Bergen Redaktør Det Moderate Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Solberg sammen med Hermansen i 1906.

Personalia:

Født 27.07.1837, Vollan i Austad sogn, Lyngdal.
Sønn av gaardbruker Christian Kolbensen Vollan og Marie Tellisen.

Utdanning og yrke:

Student - Stavanger skole (1856)
Cand. teol. (1861)

Huslærer - Godseier Ingier paa Ljan (i 3 aar som student)
Lærer - Kristiania borgerskole (i 1 1/2 aar som student)
Medredaktør - «Norsk Kirketidende» (som student)
Faglærer - Forskjellige skoler i Bergen
Bestyrer - Hammerfest borgerskole (1862-1864)
Bestyrer - Ringerikes realskole (1864-1866)
Klokker - Nykirken, Bergen (fra 1867)
Kst. skoleinspektør - Bergen (1868-1871) (1 1/2 aar i denne perioden)
Kst. skoledirektør - Bergens stift (1868-1871) (1/2 aar i denne perioden)
Klokker - Domkirken, Bergen (fra 1870)
Medarbeider - «Vestlandsposten» (1880-1891)
Redaktør - "Vestlandsposten" (fra 1891)
Kst. skoledirektør - Bergens stift (fra 1904)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen bystyre
1883-1890 medlem Bergen bystyre
1897-1898 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Indehat - Forskjellige kommunale og kirkelige hverv
Medlem - Skolelovkommissionen (1885)

Verv i partier:

Formand - hovedstyret det moderate parti (fra 1895)(efter tilligere i flere aar at ha hat en ledende stilling inden dette) (1895--1)(efter tilligere i flere aar at ha hat en ledende stilling inden dette)

Verv i organisasjoner:

Redaktør - Sammen med statsraad Jacob Sverdrup, «Ny Luthersk Kirketidende» (1877-1881)