Biografier

Anders Arnesen Vinje


Født: 1779
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 2. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker