Biografier

Elling Olsen Valbøe


Født: 1763
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Romsdals amt Gaardbruker, byggmester, forlikskommissær
Riksforsamlingen 1814 3. representant Romsdals amt Gaardbruker