Biografier

Helge Ellingsen Waagaard


Født: 1781
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 2. representant Nordenfjeldske Infanteri-Regiment Musketer