Biografier

Sølfest Hansen Urdahl


Født: 1819
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 4. representant Nordre Bergenhus Amt Landhandler, gaardbruker
1862-64 4. representant Nordre Bergenhuus Amt Gaardbruker, landhandler