Biografier

Hans Arnesen Urdahl


Født: 1769
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 4. representant Nordre Bergenhus amt Lensmand og gaardbruker
1821-23 1. suppleant Nordre Bergenhus Amt Lensmann og gaardbruker