Biografier

Gabriel Olsen Ueland


Født: 1828
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1862-64 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand
1865-67 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand
1868-70 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1871-73 1. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1874-78 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1877-79 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1880-82 4. representant Stavanger Amt Gaardbruker