Biografier

Søren Tybring


Født: 1773
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Drammen Sogneprest