Biografier

Notto Jørgensen Tvedt


Født: 1794
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 1. representant Nedenæs og Raabygdelagets Amt Kirkesanger, gaardbruker