Biografier

Christen Tidemand


Født: 1779
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Mandals amt Toldinspektør, kammerraad