Biografier

Ole Thorsen


Født: 1822
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 4. representant Stavanger Amt Landhandler
1859-61 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1862-64 5. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand
1868-70 5. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand
1871-73 5. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand
1874-78 1. representant Stavanger Amt Gaardbruker, lensmand