Biografier

Jens Gram Thaulow


Født: 1777
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 3. representant Christians Amt Sorenskriver