Biografier

Ole Olsen Teslien


Født: 1770
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1818-20 2. representant Søndre Throndhjems Amt Gaardbruker