Biografier

Christian Sørenssen


Født: 25.09.1765
Død: 16.08.1845
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Christiansand Stiftsprost og sogneprest
1815-17 1. representant Christianssand Stiftsprost og sogneprest