Biografier

Aksel Hagemann Sæby


Født: 10.05.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Østfold fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Møtte for Kolstad fra 01.07 og ut sesjonen i 1925, samt 07.03.-01.04.1927.

Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1927, ved behandling av statsgaranti ved kredittsalg av fisk til Sovjetrepublikkforbundet.

Personalia:

Født 10.05.1881, Sæby i Svindal, Våler, Østfold.
Sønn av gårdbruker Johan Martin Sæby (1848-1916) og Inger Oline Løkeberg (1848-1926).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Kalnes landbruksskole (1901)

Kontrollassistent - Kråkstad og Åmot
Lærer - Røkterkurser i Akershus Landhusholdningsselskap
Landbruksmedarbeider - "Moss Tilskuer"
Drev - Sin fars gård Østenrød i Våler (1908-1916)
Ligningssekretær - Våler (1910-1916)
Gårdbruker - Sæby i Svindal, Våler (fra 1916) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Våler formannskap
1916-19 medlem Våler formannskap
1919-22 ordfører Våler herredsstyre
1922-25 ordfører Våler herredsstyre
1925-28 ordfører Våler herredsstyre
1928-31 ordfører Våler herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1925-28: medlem fylkesutvalget, Østfold.
Ukjent periode: varaformann fylkestinget, Østfold.

Offentlige verv:

Formann - Våler boligbanknemnda
Formann - Anleggskomite Våler elektrisitetsverk
M. fl. - Fylkeskommunale verv, Østfold
M. fl. - Verv
Kretssekretær - Norsk Landmandsforbund (1910-1915)
Formann - Styre Våler elektrisitetsverk (1917-1924)
Medlem - Østfolds landhusholdningsselskap (fra 1920)
Formann - Østfolds landhusholdningsselskap (fra 1924)

Verv i partier:

Fylkessekretær - Østfold Høire

Verv i organisasjoner:

Stiftet - Landmannslag og kontrollforeninger i Våler og Svindal
Medlem - Representantskapet Fellesslakteriet
Medlem - Representantskapet Felleskjøpet
Formann - Rygge krets av Norsk Landmandsforbund (1915-1919)
Medlem - Styret Østfold Skogselskap (1928-1931)

Andre administrative verv:

Formann - Styret A.s Bøndernes Hus i Moss (1922-1931)

Litteratur:

Skrev - I lokalpressen
Redigerte - Bygdeboken "Vaaler og Svindal herred