Biografier

Johan Sverdrup


Født: 30.07.1816
Død: 17.02.1892
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 1. representant Laurvik og Sandefjord Underretssakfører
1854-56 1. representant Larvik og Sandefjord Underretssakfører
1857-58 1. representant Laurvik og Sandefjord Overretssakfører
1859-61 1. representant Akershus Amt Overretssakfører
1862-64 2. representant Akershus Amt Overretssakfører
1865-67 4. representant Akershus Amt Overretssakfører
1868-70 1. representant Akershus Amt Hypotekbankdirektør
1871-73 4. representant Akershus Amt Hypotekbankdirektør
1874-78 2. representant Akershus Amt Hypotekbankdirektør
1877-79 1. representant Akershus Amt Hypotekbankdirektør
1880-82 2. representant Akershus Amt Hypotekbankdirektør
1883-85 3. representant Akershus Amt Hypothekbankdirektør, Statsrevisor og Overretssakfører Venstre
1892-94 4. representant Stavanger amt Fhv. Statsminister Det Moderate Venstre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Marine- og postdepartementet 26.06.1884 - 31.08.1885
Statsråd Revisjonsdepartementet 26.06.1884 - 15.07.1884
Statsminister 26.06.1884 - 12.07.1889
Statsråd Armédepartementet 30.04.1885 - 31.08.1885
Statsråd Forsvarsdepartementet 01.09.1885 - 12.07.1889