Biografier

Otto Halvorsen Svenkerud


Født: 30.12.1873
Død: 31.10.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. suppleant Hedmark fylke Gårdbruker Høyre
1925-27 3. representant Hedmark fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Møtte for W. Konow 01.04.-10.04.1924.

1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen

Personalia:

Født 30.12.1873, Svenkerud i Våler i Solør.
Sønn av gårdbruker Halvor Christiansen Svenkerud (1837-1917) og Andrea Søberg (1843-1889).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1889)
Eksamen - Jønsberg landbruksskole (1893)

Fullmektig - A. Omsted i Grue (1893-1895)
Tømmermerker - Østerdalen og Solør (1895-1918)
Gårdbruker - Korsbakken i Elverum (1900-1904)
Gårdbruker - Storhov i Elverum (fra 1904) (overtok sin mors slektsgård. I 1918 kjøpte han nabogården Skjefstad og drev senere begge under ett)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Elverum formannskap
1922-25 medlem Elverum herredsstyre
1925-28 medlem Elverum herredsstyre
1931-34 medlem Elverum formannskap

Offentlige verv:

Formann - Elverum ligningskommisjonen
M. fl. - Kommunale verv, Elverum
Formann - Elverum skogutvalg
Formann - Elverum skogråd
Medlem - Styret Skoginnkjøpslaget av 1914
Medlem - Den depart. komite om utstillingsplassen på Smedstadmoen av 1920
Medlem - Schächtningskt. av 1927
Medlem - Bil-banekt. av 1927
Medlem - Utvalget om telefonforholdene av 1937
Medlem - Komiteen om distriktsbefalet av 1938
Medlem - Direksjonen Elverum-Våler Telefonforening (fra 1910)
Formann - Hedmarks komite til jubileumsutstillingen (1914)
Medlem - Overstyret Jønsberg landbruksskole (1914-1924)
Formann - Overstyret Jønsberg landbruksskole (1925-1937)
Medlem - Riksretten (1926-1927)

Verv i partier:

Aktiv - Høires arbeid i fylket
Formann - Elverum høyreforening
Formann - Hedmark høyreorganisasjon
Medlem - Høires Centralstyre (1922-1925)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret samlaget, Elverum
Medlem - Styret Landstelefonforeningen
Medarbeider - "Norsk Landmandsblad"
Formann - S. Østerdalens Hesteavlsforening (1902-1911)
Medlem - Styret Søndre Østerdalens Landbruksforening (1907-1917)
Formann - Hedemarkens Hesteavlsforening (1917-1926)
Medlem - Norsk Jæger- og Fiskerforenings styre (1923-1929)
Formann - S. Østerdalens Hesteavlsforening (fra 1927)
Formann - S. Østerdalens Skogeierforening (1931-1933)
Formann - Foreningen Glomdalsmuseets Venner (fra 1937)

Andre administrative verv:

Medlem - Elverum Sparebanks forstanderskap
Medlem - Elverum Sparebanks tilsynsutvalg
Medlem - Elverum Sparebanks direksjon
Medlem - Styret flere private bedrifter
Medlem - "Hamar Stiftstidende" styre
Ordfører - Representantskapet "Hamar Stiftstidende" (1919-1937)

Litteratur:

Skrev - Elverum-Våler Telefonforenings 50-års beretning 1886-1935
Skrev - Meget i pressen, mest om politiske og landbruksspørsmål, var særlig interessert i hesteavl
Utarbeidet - "Hesteavlsarbeidet i Hedemarken

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, C. H. Svenkerud, se Lindstøl s. 854.