Biografier

Lars Svendsen


Født: 1802
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1842-44 2. representant Stavanger Handelsmand, skibsreder
1845-47 2. representant Stavanger Handelsmand, skibsreder
1857-58 1. representant Stavanger Skibsreder, handelsmand