Biografier

Ole Torjersen Svanø


Født: 1781
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 3. representant Nordre Bergenhus amt Kjøbmand
1821-23 1. representant Nordre Bergenhus Amt Kjøbmand
1824-26 2. representant Nordre Bergenhus Amt Kjøbmand
1827-29 2. representant Nordre Bergenhus Amt Kjøbmand
1836-38 1. representant Nordre Bergenhus Amt Kjøbmand
1842-44 2. representant Nordre Bergenhus Amt Gaardbruker, fisker, drev sagbruk, og skibsverft