Biografier

Samson Thorsen Stueland


Født: 1798
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1836-38 4. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker