Biografier

Livius Smitt


Født: 1840
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1880-82 3. representant Nordre Bergenhus Amt Overretssakfører
1883-85 1. representant Brevik Byfoged Høyre
1886-88 1. representant Brevik Byfoged Høyre
1889-91 1. representant Brevik Byfoged Høyre