Biografier

Johan Larsen Smitseng


Født: 1769
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 3. representant Nordlandenes Amt Gaardbruker, baatbygger og fisker