Biografier

Morten Smith Petersen


Født: 15.09.1817
Død: 14.01.1872
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1857-58 1. suppleant Arendal og Grimstad Underretssakfører, bestyrer
1859-61 1. representant Arendal og Grimstad Handelsmand
1865-67 1. representant Arendal og Grimstad Skipsreder, gaardbruker
1868-70 1. representant Arendal og Grimstad Bestyrer
1871-73 1. representant Arendal og Grimstad Bestyrer