Biografier

Ole Larsen Skattebøl


Født: 02.03.1844
Død: 08.06.1929
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 4. representant Buskeruds Amt Sorenskriverfuldmægtig
1880-82 3. representant Buskeruds Amt Overretssakfører
1889-91 3. representant Buskerud Amt Overretssagsfører Høyre
1895-97 3. representant Buskerud Amt Sorenskriver Høyre