Biografier

Nils Nilson Skaar


Født: 1826
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1871-73 3. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1874-78 3. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1877-79 4. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1880-82 2. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker
1883-85 4. representant Søndre Bergenhus Amt Gaardbruker Venstre