Biografier

Diderik Sigbjørnsen


Født: 1785
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1824-26 2. representant Stavanger Amt Gaardbruker, kirkesanger, forlikskommisær
1830-32 3. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1833-35 1. representant Stavanger Amt Gaardbruker
1839-41 4. representant Stavanger Amt Kirkesanger, gaardbruker