Biografier

Arnulf Bernhard Schøyen


Født: 1837
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 1. representant Trondhjem og Levanger Direktør ved den tekniske Skole Høyre
1886-88 4. representant Trondhjem og Levanger Direktør ved den tekniske Skole Høyre
1892-94 3. representant Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger Apotheker Høyre