Biografier

Jens Schydtz


Født: 1792
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1833-35 1. representant Bergen Borgermester
1836-38 1. representant Bergen Amtmand
1839-41 1. representant Bergen Amtmand
1842-44 1. representant Bergen Amtmand
1845-47 3. representant Bergen Amtmand
1848-50 3. representant Bergen Amtmand
1851-53 1. representant Bergen Toldinspektør
1854-56 2. representant Bergen Stiftsamtmand
1859-61 1. representant Bergen Stiftamtmand