Biografier

Johan Christian Schjefloe


Født: 1789
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1824-26 2. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker
1827-29 2. representant Nordre Throndhjems Amt Gaardbruker
1833-35 1. representant Nordre Throndhjems Amt Lærer, gaardbruker
1836-38 2. representant Nordre Trondhjems Amt Lærer, gaardbruker