Biografier

Eiler Hagerup Schiøtz


Født: 15.11.1775
Død: 09.12.1855
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1815-17 1. representant Stavanger Sorenskriver