Biografier

Thorbjørn Gundersen Sandvig


Født: 1755
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 4. representant Søndre Bergenhus amt Gaardbruker