Biografier

Ole Christian Sand


Født: 13.02.1854
Død: 13.12.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant Fredrikshald Fanejunker Venstre
1916-18 1. suppleant Fredrikshald Agent, fhv. fanejunker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Militærkomiteen
1916-18 Varamedlem i Konstutionskomiteen
Møtte for Norløff fra 05.07 og ut sesjonen i 1916 og fra 15.07 og fra 15.07 og ut sesjonen i 1918.

Personalia:

Født 13.02.1854, Hvitsanden i Romedal.
Sønn av leilending Auden Christensen Hvitsanden (1827-1863) og Oline Olsdatter (1826-1899).

Utdanning og yrke:

Elev - Fredrikshalds underoffisersskole (1872-1875)

Drev - Agenturforretning i Halden (til 1925) (Tsd)
Sersjant (1876)
Inspeksjonsunderoffiser - Fredrikshalds underoffisersskole (1876-1914) (med en avbrytelse 1889-90)
Kommandersersjant (1890)
Fanejunker (1895)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Halden bystyre
1913-16 medlem Halden bystyre
1916-19 medlem Halden bystyre
1919-22 medlem Halden bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Forstanderskapet for den off. høyere almenskole, Halden

Verv i organisasjoner:

Medlem - Sentralstyret underoffiserenes organisasjon (i 6 år)